Valgomat med alle partia

Valgomaten jeg har jobbet med (se her, her , her og her ) – og som inkluderer alle landsdekkende partier – er nå flyttet og videreutviklet på nettstedet valg-2009.no. Flinkere folk enn meg har tatt over ;) .

Aftenposten, VG, Nettavisen, TV2 og NRK har alle utvikla valgomatar. Nokre er gode, nokre er dårlege, men alle har ein ting til felles: Dei inkluderer ikkje alle partia i Noreg i testane sine. Dermed vert eg, som engasjert i Miljøpartiet Dei Grøne, gong på gong tilrådd å stemma Venstre.

Venstre er forsåvidt eit hyggeleg parti som eg ofte er einig med, og eg tek heller Lars Sponheim som statsminister enn Siv Jensen eller Erna Solberg. Likevel: dersom valgomatane skal ha ein brukbar funksjon i eit demokratisk samfunn må dei kunna visa deg det reelle valet du har – i det minste alle dei landsdekkjande partia: stortingspartia, Demokratane, Raudt, Miljøpartiet Dei Grøne og Kystpartiet. Når valgomatane innsnevrar vala til berre stortingspartia, eller til berre stortingspartia pluss Raudt, trer dei inn i portvaktfunksjonen.

Dette interesserer meg både som journalist (med interesse for norsk politikk som saksfelt) og som politikar.

Eg har difor byrja å snikra på ein test der alle dei landsdekkande partia er med. Den er laga på quiz-verktøyet til start.no, og fungerer difor ikkje optimalt (blant anna får ein ikkje sjå kva parti ein er nest-mest einig med, osv), men eg har testa han både som meg sjølv og som tenkt Høgre-veljar, tenkt Arbeiderparti-veljar, tenkt Demokratane-veljar, tenkt SV-ar og tenkt Frp-ar og fått “rett” resultat. Eg ynskjer likevel å gjera testen betre, og meir presis, og vil difor gjerne ha tilbakemeldingar på:

1. Spørsmål som bør vera med.

2. Om du får feil eller uventa resultat, og kvifor du meiner resultatet er feil. (”Eg fekk SV, men eg er oppteken av blablabla, og der er jo SV heilt usamde”).

Om du synest %-talet av folk som har fått same svar som deg er underleg, så er det fordi testen så langt har sirkulert blant ein del folk blant mine Facebook-vener og deira Facebook-vener, og der er det ei viss overvekt av MDG-arar, SV-arar og folk på venstresida i Arbeidarpartiet. Dessutan er det mogleg at nokre parti er undervekta, det er det eg freistar å finna ut.

Sant og seia ser mange av dei andre valgomatane ut til å gjeve Venstre eit betre resultat enn partiet faktisk ligg ann til å få, så mi heimesnekring ser ikkje ut til å vera mykje verre enn heimesnikringa andre balar med.

Min valgomat (i betautgåve) finn du her.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Explore posts in the same categories: Politikk

Stikkord:

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

25 kommentarer on “Valgomat med alle partia”

 1. ARGUS37 Sier:

  Men så må du ikke gle,mme at vi har en såkalt “sperregrense” som gjør at man må opp i en viss størrelse før man kan si sin mening på Stortinget.

  Mange føler nok at inntil man evt. komer dit, så er en stemme bortkastet om gitt til slike små fraksjonspartier. Og det er jo faktisk derfor vi har en slik sperregrense.

  Veien å gå er å ikke spre seg for tynt, men jobbe intenst innenfor ett enkelt fylke. Når man har etablert seg på Stortinget med en representant for dette fylket, bør man konsolidere sin stilling samtidig som man begynner på jobbe mot nabofylket.

  Ja, veien re lang og trang og brolagt med lik fra dem som forsøkte…
  - men det er den eneste veien!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Mad Mullah Hastur Sier:

  Spørsmåla var kanskje litt spissa?

  Uansett følgjer dei linjene som er lagt opp av dei tradisjonelle partia i Noreg, og er lite til hjelp for folk som meg som ikkje finn seg ein heim i nokon av dei.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Sosialisten Sier:

  Ingen spørsmål om utanrikspolitikk? Serleg spørsmål om krigen i Afghanistan burde ha vore med.

  Det er heller ingen spørsmål om viktige område som helsevesenet, pensjonar eller arbeidslivet. Men derimot ein haug av miljøspørsmål. Så ein merkar nok at det er ein miljøpartist som har laga testen!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. KYrre Sier:

  Vi kan iallefall be testene om å lenke til oss når testen er ferdig, og la de lenke til alle partiene som ikke var med på testen…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. Øyvind Strømmen Sier:

  @ARGUS:
  Sperregrensa speler sjølvsagt inn, Argus, men det å stemma på eit mindre parti representerer også valstøtte til dette partiet. Kvar stemme er verdt ca. 100 kroner i året. Dersom ein er meir einig med eit mindre parti enn med dei større er det ein god grunn til å stemma på det partiet ein er mest einig med.

  @Mad Mullah Hastur:
  Har tenkt å leggja til nokre spørsmål som forsåvidt går på tvers av dei linene, men har ikkje kome så langt enno.

  @Sosialisten:
  Sjølvsagt merker ein at ein miljøpartist har laga testen, eg har teke tak i det eg meiner er viktige skiljeliner i norsk politikk, og det er neppe tilfeldig at eg meiner nokre av dei handler om miljøpolitikk. Men du har rett i at det må koma spørsmål både om helse, pensjonar og arbeidsliv – eg jobbar med å få det inn.

  Men strengt teke er iallfall spørsmåla om EU og EØS delvis utanrikspolitiske. Afghanistan-spørsmålet er eit spørsmål som i stor grad skiljer høgre og sentrum i norsk politikk frå venstresida, med unnatak av at også MDG ligg til venstre i dette politiske spørsmålet. Eg har tenkt å ha det med, men er framleis litt usikker på korleis vektinga skal gjerast, sidan utanrikspolitikk sjeldan vert nemnd av folk når ein spør dei kva som er avgjerande for partival.

  Om folk har høve til det vil eg gjerne høyra:
  1. Om dei fekk det svaret dei hadde venta, og som dei sjølv meiner er riktigast
  2. Om svaret stemmer overeins med svaret i andre partitestar dei har tekne

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. Harald E. Bue Sier:

  Jeg har gjennomført testen, og fikk det svaret jeg ventet (og håpet), MDG. I andre tester har jeg blitt vurdert som mest enig med SV.
  Jeg synes det er viktig å ha med spørsmål fra andre politikkområder. Gjerne Afganistan som andre har nevnt. Dessuten mer om velferdssaker (pensjon, skole, helse, arbeidsliv), men jeg kan ikke her og nå si hvilke spørsmål.
  Jeg synes denne testen er et bra og viktig arbeid. Viktig å få den “publisert” og spredd snarest.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 7. Miljøpartiet de grønne på nett « Beates rasteplass Sier:

  [...] i MDG – og prøvd ut mest på hans venner og bekjente. Men ta testen, og gi tilbakemeldinger her: [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 8. Valgomat med alle partiene - spørsmål lagt til | Hjerter i grønt Sier:

  [...] Hjerter i grønt venstreliberale og grøne idear frå Øyvind Strømmen i Miljøpartiet Dei Grøne « Valgomat med alle partia [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 9. Beate Sier:

  Jeg kom også ut med MDG, og det syntes jeg jo var bra.

  Men etter å ha sett på den igjen noen gange, så tenker jeg at den er veldig snever – at sakene den har med er veldig typiske MDG-saker som folk flest kan si seg enig i. Og den bør være langt bredere om den skal taes seriøst.

  Man bør ha med flere ting om krig og fred, om borgerlønn, helsepolitikk og “de store sakene”.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 10. Øyvind Strømmen Sier:

  Borgerlønn er jo også en typisk MDG-sak, da ;) . Testen er noe snever, men jeg har nå utvidet den med et spørsmål om Afghanistan. Har du noen gode ideer til konkrete spørsmål på helsepolitikk?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 11. Tony Sier:

  Ser at andre tester har med bla. Private vs offentlige sykehus, valgfrihet for eldre med hjemmehjelp vs likt tilbud for alle. Du kan også ta med Nato medlemskap, pensjonsalder, bruk mer/mindre av oljefondet, aktiv dødshjelp, republikk/monarki. Pris på barnehage/skolefritidsordning, karakterer barneskolen, flyktninger antall og lukkede/åpne mottak, stat vs kommune og hvor avgjørelser bør taes, avvikle fylkeskommune, sameting, sykelønn, deltidsansettelse, foreldrepermisjon, bompengefinansiering osv. Men blir jo litt av en jobb for en person å grave frem og vekte alle de forskjellige partienes standpunkter…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 12. Beate Sier:

  Borgerlønn er vel en V/MDG sak? Er det andre og som er med?

  Om det virkelig skal være en småparti-quiz bør det vel også med noen av hovedpunktene til DLF og kystpartiet, slik at de også kan få sine medlemmer med der.

  Når det gjelder helsespørsmål så kan man kanskje ha med spørsmål om markedsøkonomi der penger følger pasient, eller en annen måte å drive sykehushene på? Jeg kjenner ikke nok til partiprogrammene til de enkelte partiene til å lage konkrete spørsmål, men det er i alle fall ting mange er opptatt av, og det er viktige ting.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 13. Øyvind Strømmen Sier:

  DLF har jeg ikke tatt med i testen. De stiller til valg i bare tre fylker, og jeg følte at også jeg måtte begrense meg et eller annet sted. Riktignok kunne man sile ut DLF-velgere ved tung vekting på et par spørsmål, så det kan være jeg ombestemmer meg etterhvert.

  Har vurdert å ta med Kristent Samlingsparti, som stiller liste i mange fylker, men de har et veldig tynt program.

  Skal se på helsespørsmål.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 14. Bjørn Stærks blåblogg » Arkiv » Mikropartiene – kjerringene mot strømmen Sier:

  [...] savnet småpartiene i de ulike valgtestene nettavisene har lagt ut?  Ovennevnte Øyvind Strømmen har laget sin egen valgtest, som, i tillegg til de store og Rødt, inneholder Miljøpartiet De Grønne, Demokratene og [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 15. Lazanja Sier:

  Jeg fikk SV i denne testen, men har fått V på de fleste andre testene (har fått SV på et par også, men de var ikke særlig grundige). Er medlem av MDG, så jeg er litt overrasket. Menmen, blir vel det jeg stemmer uansett:D

  Hvorfor jeg fikk SV? Aner ikke. kanskje fordi jeg er imot kontantstøtten? Men så er jeg ikke imot soldater i Afghanistan eller all privatisering, heller…

  Bra med mange miljøalternativer i testen – for min del er det de som er mest interessante. Nå husker jeg ikke så godt, men disse temaene har vært med på de aller fleste andre tester, men ikke din (jada, jeg har hatt det gøy i det siste): Landbruk, krf-saker som abort og kirketing, kvotering, om bensinprisene bør økes, høyhastighetstog og mer spesifikt om skole og visse avgifter (som fomueskatt).

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 16. Skrible Sier:

  Jeg har virkelig savnet en test som tar for seg alle de landsdekkende partiene, og jeg fikk et resultat som forventet på denne (det var et av småpartiene, så derfor vet jeg ikke om vektinga er riktig, da det jo ikke kan sammenlignes med andre tester der potensielle resultat er annerledes).

  Synes likevel det er litt få spørsmål i denne testen. Jeg synes det burde vært flere spørsmål, også ting som ikke direkte er tatt opp i valgkampen (ennå). Eks.: skille stat/kirke, monarki/republikk, almenn verneplikt (ja/nei, evt. bare menn/både menn/kvinner), NATO-medlemskap, kjernekraft (thorium), abort, kulturstøtte, borgerlønn, organisering av det offentlige (jf. nav-problemene) osv.

  Det er også en muligheter for å lage litt andre vrier på en del spørsmål som har vært oppe. Integrering, straff, skatt, distrikt og samferdsel er jo temaer der det ofte blir svart/hvitt, men hvor folk ofte har litt mer nyanserte meninger. Eksempler på interessante spørsmål hadde jo vært: Hvilke av disse områdene synes du bør bære hovedvekten av skattebøren: A) Formue B) Inntekt C) Forbruk / Ved veiutbygging, hva bør prioriteres: A) Bedre veistandarden til akseptabelt nivå i hele landet B) Bygge gode motorveier i sentrale, tungt trafikkerte området C) Satse mest på å øke trafikksikkerheten

  Det var altså mine fem cent…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 17. Øyvind Strømmen Sier:

  Lazanja:

  Motstand mot kontantstøtten kan vippe i SVs favør dersom man ellers er like enige med den uttalte politikken til MDG og SV,

  Skrible:

  Takk for gode innspill, jeg skal forsøke å få noe av dette med i neste oppdatering, som blir laget nå til uka. Noe av det du foreslår blir vanskelig å vekte, svakheten med alle slike tester.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 18. Ola Sier:

  Hei,
  Nå har jeg tatt testen flere ganger og skiftet litt meninger på saker jeg er usikker på. Synes at spørsmålene er ganske gode og har med seg en del skiller i norsk partipolitikk. Men når det kom til resultatene har jeg allikevel funnet noe jeg undres veldig på. Er det i det hele tatt mulig å ende opp på senterpartiet i denne testen? Det er i så fall vanskelig. Jeg er nok egentlig ganske enige med senterpartiet, men her traff jeg ikke. Med små endringer fikk jeg ulike partier, men Sp fikk jeg aldri. Pussig. Hvilke tanker gjør du deg om dette?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 19. Ola Sier:

  Hei,
  Etter enda flere forsøk klarte jeg å treffe senterpartiet, 0,67% tyder på at det ikke er mange som har klart det. Har dermed funnet en kombinasjon, men lurer på om det virkelig bare er den. Kun en endring på flere av spørsmålene så er jeg på SV. Med viktige senterpartisaker som miljø, jernbane, kommuneopprettholdelse, rovdyrpolitikk, EU og EØS så er det virkelig enklere å peke ut en senterpartivelger enn det denne testen klarer. Eller? Kanskje det må til et spørsmål om distrikspolitikk?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 20. Øyvind Strømmen Sier:

  Ola:

  Beklager sent svar, kommentarene dine ble blokkert av VG-systemet og jeg fikk den ikke med meg. Det er åpenbart undervekting av Senterpartiet her, og jeg blir nødt til å legge til noen gode Sp-spørsmål.

  Problemene med sakene du nevner er at flere andre partier er helt enige med Sp på punkt etter punkt, og jeg har ikke overvektet Senterpartiet på noen av dem. Jeg skal imidlertid se på det med det samme for å gjøre vektingen bedre.

  Øyvind

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 21. Andreas Sier:

  Flott tiltak! Jeg endte opp på samme parti som i de andre testene. Kunne kanskje hatt med spm om heldagsskolen (selv om jeg ikke vet helt hva jeg mener om det :-)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 22. Valgomaten flyttet | Hjerter i grønt Sier:

  [...] jeg har jobbet med (se her, her , her og her ) – og som inkluderer alle landsdekkende partier – er nå flyttet og [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 23. micktravis Sier:

  ARGUS37: Det er nok ikke slik sperregrensa fungerer. Sperregrensa sørger bare for at partier under 4 prosent ikke får tildelt utjevningsmandater (det er 19 av dem). Vanlige distriksmandater (150) kan også partier under 4 prosent være med og kjempe om – Rødt har f.eks. en god sjanse til å bli representert gjennom gode valg i Hordaland og Oslo, selv om de ikke har en sjans til å komme over 4 prosent.

  Sperregrensa eksisterer heller ikke for å holde det du kaller “små fraksjonspartier” unna Stortinget. Tvert i mot sørger valgordningen i Norge for at også mindre partier har en realistisk mulighet til å få sin stemme hørt.

  Å argumentere for at man skal holde kjeft til man har blitt store nok er jo ikke annet en en selvoppfyllende profeti – hvis man ikke lager litt bråk og skaper oppmerksomhet rundt seg selv, blir man heller aldri større.

  Det er heller ikke sånn at media bryr seg om sperregrensa når de velger hvilke partier som skal dekkes – Venstre lå lenge an til 2-3 prosent foran valget i 2005, men det var ingen som ville ekskludere dem fra TV-debatter eller partitester av den grunn.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 24. Frp-overvekt på VG-valgomat | Hjerter i grønt Sier:

  [...] jeg har jobbet med (se her, her , her og her ) – og som inkluderer alle landsdekkende partier – er nå flyttet og [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 25. Oppdatert valgomat | Hjerter i grønt Sier:

  [...] jeg har jobbet med (se her, her , her og her ) – og som inkluderer alle landsdekkende partier – er nå flyttet og [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende


Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00