Gode grunner til å stemme verken SV eller Venstre

tredjevei.no – Unge Venstres nettsted, som har en hyggelig grønnfarge – har Jonas Stein Eilertsen gitt 10 grunner til å velge Venstre istedenfor SV. Det har ført til en del debatt i den politiske bloggosfæren.

Her er fem grunner til at potensielle SV- og Venstre-velgere bør vurdere å stemme MDG i stedet.

1. Miljøpartiet De Grønne er det mest konsekvente miljøpartiet; miljøvern er en del av den grunnleggende grønne ideologien vår.

SV og Venstre stemte begge for fortsatt kullutvinning på Svalbard, og har i ulike stortingsperioder også støtter videre utviding av den norske oljeutvinningen. Miljøpartiet De Grønne vil ha et moratorium på leting etter nye oljefelter på norsk sokkel, ønsker en aktiv eierskapspolitikk for å få StatoilHydro til å legge bort satsingen på canadisk tjæresand og satse sterkere på fornybar energi. Vi ville ha stemt mot videre kullutvinning på Svalbard, noe som ville vært et viktig signal for andre land.

2. Miljøpartiet De Grønne er det mest radikale miljøpartiet.

For å sitere bloggeren Mihoe i Dagbladets valgblogg: “det er få som er villige til å gå så langt for å møte miljøutfordringene og som har såpass gode virkemidler for å gjøre det. Samtidig er de forkjempere for en sosial orden som fordeler byrder og goder så likt som mulig, for ikke-voldsprinsippet, feminister, har en offensiv og liberal politikk i forhold til digitale medier (faktisk en som ingen andre politiske partier kan sammenligne seg med) og er opptatt av å verne om borgerrettighetene våre”.

Vi mener at Norge skal arbeide for regional selvforsyning på energiområdet, vi vil arbeide for full økologisering av norsk landbruk, vi vil satse sterkt på både buss og bane, og vi vil innføre progressiv veiprising for bilkjøring (jo bedre kollektivtilbud, jo dyrere). Til gjengjeld vil vi fjerne årsavgiften på bil.

3. Miljøpartiet De Grønne er samarbeidsvillig, og venstreliberalt

Miljøpartiet De Grønne samarbeider gjerne med andre partier, både til høyre og til venstre; vi låser oss ikke til noe regjeringsalternativ, og er villige til å snakke med alle uten å kaste møkk i form av anklager om at andre partier er gærninger eller stalinister (bortsett fra “partiet” Tjen Folket, da; de er faktisk gærninger og stalinister).

Vi vil arbeide for grønn politikk uansett, og miljøpolitikken er vår førsteprioritet.

Samtidig er vi et venstreliberalt parti. I motsetning til Venstre går vi ikke inn for markedsliberalisme, og er markante i vår motstand mot new public management-ideologien. I motsetning til SV er vi glade i private initiativer, klare i vår støtte til gründere og småbedrifter (vi vil fjerne arbeidsgiveravgiften, og erstatte den med en selskapsskattmodell som favoriserer de små), tydelige i vår støtte til ikke-kommersielle friskoler og tilhengere av kontantstøtten.

4. Miljøpartiet De Grønne er klarest i sin støtte til lokaldemokratiet.

Vi ønsker å innføre et moratorium mot å gi kommunene nye lovpålagte oppgaver, og tør å ansvarliggjøre kommunene,selv om det vil føre til større forskjeller kommunene imellom. Vi går innfor at folkeavstemninger skal brukes oftere både lokalt og nasjonalt, og vil gi kommunene reell rett til å fastsette nivået på kommunale eiendomsskatt.

5. Miljøpartiet De Grønne har den beste digitalpolitikken.

For å sitere Computerworld er vår politikk på området “noe av det mest progressive og teknologivennlige som har kommet fra et norsk politisk parti”. Vi er også medlemmer av European Green Party, som har den beste digitalpolitikken i Europarlamentet. Er du opptatt av åpne standarder, tilhenger av økt Linux-bruk i det offentlige eller mot å kriminalisere privat ikke-kommersiell fildeling? Er du opptatt av personvern og rettsikkerhet på nett? Det er vi.

6. Vi er det eneste partiet som tar opp peak oil-problematikken.

Vi er det eneste partiet som snakker høyt om ressursproblematikken de minkende oljereservene innebærer helt uavhengig av klimakrisen. Visste du at norsk oljeproduksjon alt har passert toppen, og at stadig flere analytikere mener toppen på verdensbasis er bare få år unna? Vi tar dette på alvor og vil føre en politikk for å gi oljeeventyret en lykkelig slutt.

7. Vi har et sterkt internasjonalt fokus.

Miljøpartiet De Grønne er en del av det første – og kanskje fremdeles det eneste – europeiske partiet som fungerer som et parti og ikke bare som en partisammenslutning, de europeiske grønne. Vi henter inspirasjon fra og har påvirkningsmulighet på de europeiske grønnes politikk i Europarlamentet. Jo større vår oppslutning er i Norge, jo større slagkraft har vi i Europa.

Vårt internasjonale arbeid skjer sammen med andre grønne partier; ikke med europeiske nyliberalister eller beinharde sosialister.

Men det er jo ikke vits?

Men det er jo ikke vits å stemme på et så lite parti, vil noen innvende. Jeg kan svare med slagordet vårt: “Tenk stort, stem grønt”. Dersom du mener at grønn politikk trengst, har du lyst til at vi skal fortsette å være så små? Har du råd til overlate miljøkampen til SV og Venstre?

Husk også: Partiet du stemmer på får ikke bare stemmen din, men også 100 kroner av skattepengene dine – hvert eneste år. Miljøpartiet De Grønne vil bruke de pengene på å arbeide for grønne politikere i kommunestyrer og fylkesting. Vi håper du gir oss sjansen!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Explore posts in the same categories: Politikk

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

10 kommentarer on “Gode grunner til å stemme verken SV eller Venstre”

 1. JILL WHITE FANEBUST Sier:

  Det Grønne parti vil som SP og Sv frede hele Norge.
  Er i mot at sykkelstieri marken og opptråkkete skiløyper.
  Vil heller ikke at friarealer langs kysten skal brukes
  av almenheten.

  JILL

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Øyvind Strømmen Sier:

  Det hadde vært greitt om du argumentere mot vår faktisk politikk, istedenfor å argumentere mot politikken du av en eller annen merkelig grunn tror vi har.

  Jeg har ingenting imot opptråkkede skiløyper, tursykkelstier i skogen eller å ta vare på friarealer langs kysten (en av utfordringene i så måte er jo byggebølgen i strandsonen, som fører til en privatisering av denne, en annen at det ofte er dårlig tilrettelagt for å komme til, både for gående og ikke minst for rullestolbrukere).

  Det er ikke alle naturområder som kan eller bør legges til rette for allmenn ferdsel, og ikke alle steder det bør lages tursykkelstier, men noe av poenget med naturvern er jo nettopp å ta vare på viktige friluftsverdier.

  I tillegg til å vekte stat og marked mot hverandre i en blandingsøkonomi, mener vi at også at det må vektes i forhold til allmenningene.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. tb Sier:

  For meg handler valget i år om en ting, hvordan best hindre FrP fra å komme inn i regjeringskontorene. Samtidig klarer jeg ikke å stemme HELT mot min overbevisning. I praksis står det derfor mellom De grønne (som har fått min stemme ved alle lokalvalg de siste årene, fordi jeg liker de gamle anarkistene som sitter i kommunstyret fra dere her), SV (som i tilfelle vil handle om taktikk) eller Rødt i år. Hvordan vil en stemme til Grønningene slå ut i forhold til mitt overornende fokus?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. Øyvind Strømmen Sier:

  @tb:

  Advarsel: dette er en taktikkerikommentar av typen valgkampen alt har for mange av.

  Dersom MDG skulle komme inn på Stortinget er det svært lite sannsynlig at vi vil utgjøre en del av det parlamentariske grunnlaget for en regjering med Frp, all den tid Frp har landets dårligste klimapolitikk, en elendig digitalpolitikk, en dårlig sosialpolitikk og en horribel innvandringspolitikk.

  Det skal imidlertid til et politisk jordskjelv av dimensjoner for at vi kommer inn på Stortinget, siden sperregrensen er milevidt over vår tidligere oppslutning ved både fylkesvalg og nasjonale valg, akkurat som det er liten sjanse for at Rødt gjør det (muligens – men lite trolig – med unntak av i Oslo).

  Skal man stemme kortsiktig taktisk og det er i et fylke der SV f.eks. kjemper med Høyre eller Frp om et sistemandat, kan man derfor hevde at det er lurt å stemme SV. Men det ville være synd for blant annet pedagogiske alternativer. Jeg tror uansett ikke det er tilfelle i Sør-Trøndelag, der det skal en hel del til før SV mister sitt ene mandat, og ganske mye til for at de kaprer et nytt.

  Jeg mener imidlertid det er lite trolig med en Frp-regjering uansett, siden iallfall Venstre, og trolig også KrF, har sterk motvilje mot å delta i det parlamentariske grunnlaget for en slik regjering.

  Det mest sannsynlige er slik jeg ser det fortsatt rødgrønn regjering, eller en kortvarig mindretallsregjering på borgerlig side – og politisk kaos (det kan jo bli moro).

  I en slik situasjon vil en stemme til MDG og økt MDG-oppslutning både:
  - være et signal om at man ønsker en radikalt bedre klimapolitikk
  - være et signal om støtte til andre viktige deler av grønn politikk
  - og en pengestøtte til partiet på 100 kroner (per stemme) årlig, noe som vil gjøre oss langt bedre i stand til å drive valgkamp for å komme inn i flere kommunestyrer og på ny komme inn i fylkesting

  Det siste mener jeg er viktig både om vi faktisk får en mørkeblå regjering (den trenger solid lokal motstand, og lokal handling i klimapolitikken blir enda viktigere), og om vi får en rødgrønn. En stemme til MDG gir oss en bedre sjanse til å vinne frem med grønn politikk, uavhengig av stortingsplass.

  I tillegg sikrer det oss bedre gehør i samarbeid med våre europeiske søsterpartier i de europeiske grønne. Politikken de er med på vedta i europarlamentet får også konsekvenser for Norge. Vi vil fortsette å være med på å utvikle ambisiøs politikk i Europa.

  La meg bruke slagordet: “Tenk globalt, stem lokalt” ;) . Jeg tror at en stemme til Miljøpartiet De Grønne ikke vil føles bortkastet!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. Arnvid Aakre Sier:

  Dette er uten sammenligning den beste kortversjon av hva hovedpunkter og hovedfokus for de Grønne bør være.

  Det eneste jeg ville ha forandret noe er siste del: “Men det er jo ikke vits?”

  Til det vil jeg svare:

  Ja, Miljøpartiet de Grønne er et lite parti, og det viktige spørsmålet er om velgere i Norge har råd til at det fortsatt forblir så?

  I Sverige er de Gröna større enn de norske mellompartiene, og i Tysklands hovedstad Berlin har die Grünen 20% av befolkningen bak seg i følge siste meningsmåling. Norske Eva Joly har en viktig posisjon i Europarådet, innvalgt for de grønne i Frankrike.

  Skal vi i Norge overlate – i beste fall – miljøkrise og våre barns fremtid på den grønne planeten til SV og Venstre? Vi bør huske på at disse partiene er villig til å selge en del miljøkameler i bytte for regjeringsmakt – og her er MDG det eneste Norske parti som har miljøfokus som et ufravikelig hovedkrav.

  Har vi som velgere virkelig råd til å la være, eller skal vi fortsatt tro som tidligere President Bush – at miljøet ordner jo seg selv?

  Det er velgerne sitt ansvar å sørge for at MDG ikke er et lite parti etter valget, selv naturen stemmer jo på Miljøpartiet De Grønne!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. Øyvind Strømmen Sier:

  Jeg kunne godt ha skrevet alt det også, Arnvid ;) . Jeg får nøye meg med å ta inn litt av det og underskrive på resten her. I mitt andre hjemland, Belgia, fikk forresten Ecolo godt over 20% i Brussel, og nesten 20% i det franskspråklige området. I Flandern ble valget en skuffelse, da Groen fikk bare 6,8%.

  Vi har gode venner og allierte i europarlamentet, og siden EGP er et reelt parti på europeisk nivå bidrar også vi til politikkutforming i Europa; f.eks. når alle de grønne partiene i Europa gikk imot oljeboring i Lofoten på vårt initiativ.

  Jeg skulle likt å se Venstre få meg seg alle sine liberale kompiser på det samme. Og det mente jeg verken sarkastisk eller ironisk – jeg hadde virkelig likt det.

  Ø.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 7. Arnvid Aakre Sier:

  Du har et svært viktig punkt der, ja jeg skulle gjerne likt det. Samme ville nok vært umulig for alle de andre partiene

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 8. Arnvid Aakre Sier:

  Et lite forslag til valgslagord (-:
  Hadde naturen fått stemmerett ville Miljøpartiet de Grønne hatt en flertallsregjering alene etter valget 2009!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 9. Lilly Craft Sier:

  What about innvandringspolitikken her til lands? Hva sier dere om dette? Jeg har vært trofast velger av De Grønne i alle år. Nå vil jeg slå et slag for de som mener at det er på tide å passe på det norske folket, landet og våre interesserr:

  Når regjeringen bestemmer seg for å ta inn innvandrere enten det er asylsøkere, flyktninger eller arbeidsinnvandrere fra EU, så burde de osgå sørge for å gi dem opplæring i Norsk kultur, norske normer, regler og religion. De bør skrive under på at de aksepterer vårt levesett og oss Nordmenn akkurat slik vi er.

  Gi dem en kontrakt der de signerer på dette. Dersom de nekter å underskrive – send dem hjem igjen. Skulle de bryte kontrakten: -Flyet tilbake dit de kom ifra og evig utvisning fra landet.

  Det er på tide at vi begynner å beskytte oss selv og landet vårt.

  http://lillycraft.vgb.no/2009/08/20/utakkn%C3%A6mmlige-infl%C3%B8ttera/

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 10. Øyvind Strømmen Sier:

  @Lilly Craft:

  Miljøpartiet Dei Grøne ynskjer ein open innvandringspolitikk, og vil hindra misbruk av asylordninga gjennom å opna opp for meir legal arbeidsinnvandring, noko som vil gje ei breiare samansett innvandrarbefolkning, og som vil gjera at såkalla lukkejegarar får sjansen til nettopp å søkja lukka – som arbeidsinnvandrarar.

  Me vil sjølvsagt stilla same krav til innvandrarar som til alle andre; MDG kjemper mot både rasisme, homofobi og kvinneundertrykking, uavhengig av kven som står for desse tinga. Me er ikkje redd for å konfrontera dei som står for slikt, uavhengig av hudfarge eller etnisitet.

  Me ser på opplæring i både språk og i norsk samfunnsliv som grunnleggjande for god integrering. Religion ser me på som ei privatsak; me ynskjer eit sekulær Noreg. Det inneber likevel ikkje noko form for aksept for religiøs fundert undertrykking. Alle parti i Noreg er så langt eg kan sjå einige om at t.d. tvangsgifting er ein uting som det skal arbeidast sterkt imot.

  Her frå vårt prinsipprogram, punktet om integrering:

  “Staten må legge til rette for rask integrering i arbeidslivet, og opplæring i norsk språk og samfunnsliv. Opplæringen må inkludere undervisning på lokaldialekten og flertallsmålformen på stedet. Alminnelige velferdsgoder, arbeiderrettigheter og samfunnsplikter er en selvsagt del av dette. Utdanning og arbeidserfaring fra andre land må godkjennes uten unødige byråkratiske hindre. Ved innvilging av varig opphold og statsborgerskap er det rimelig å stille krav til dokumenterte ferdigheter i norsk eller samisk språk. Alle mennesker må ha rett til å bevare eller forkaste særtrekk ved sin opprinnelige kultur, også å bruke eget språk. Dette må aldri tolkes som aksept for religiøst eller kulturelt fundert undertrykking og overgrep”.

  Sjå elles gjerne min bloggpost Eidsvollsmennenes meslinger.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende


Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00