Frp-overvekt på VG-valgomat

Valgomaten jeg har jobbet med (se her, her , her og her ) – og som inkluderer alle landsdekkende partier – er nå flyttet og videreutviklet på nettstedet valg-2009.no.

Statistikken for VG sin valgomat syner følgande resultat: FRP 35%, AP 16.5%, H 15.6%, SP 12.3%, SV 10.1%, V 5.4%, KRF 5.2%.

Samanliknar ein det med med meiningsmålingane er det tydeleg at det enten er ei overvekt av Frp-veljarar som tek testen, eller at Frp blir overvekta. For moro skuld har eg også sjekka statistikken for den raude bastionen Høyanger i Sogn og Fjordane (der Ap fekk 45,5% av stemmene i fylkestingsvalet 2007, SV 5,2% og RV – no Raudt – tett på det same):

181 Høyanger-buarar skal ha teke testen, og også her er Frp klårt størst (33,2%). I 2007 fekk partiet 5,7% av stemmene i fylkestingsvalet der. VG-valgomaten sitt resultat skulle tyda på ei politisk omveltning av enorme dimensjonar.

Frå den nasjonale VG-valgomat-statistikken ovanfor kan det også sjå ut som SV blir overvekta, medan KrF nok bør vona på eit betre valresultat. Venstre-resultatet ser nokonlunde riktig ut, medan Venstre i andre valgomatar ser ut til å verta overvekta.

Også valgomaten eg sjølv puslar med gjev resultat som har lite til felles med meiningsmålingane – men den er ikkje teken av over 350.000 veljarar, som VG sin. På min valgomat ser det ut for at Demokratane og Miljøpartiet Dei Grøne vert overvekta.

Det siste har nok med at det er mange miljøspørsmål med (eg er jo oppteken av desse sjølv, som MDG-politikar), og her er MDG det klåraste og mest radikale alternativet; sjølv om eg ikkje har teke med spørsmål om kolutvinning på Svalbard (der eit samla Storting nyleg stemte for å halda denne fram). Det fyrste har truleg med at ein heil del Frp-veljarar får Demokratane som resultat (samanlagtresultatet ligg omlag på det nivået Frp kan vona på ved valet); kanskje fordi dei er usamde med den meir liberalistiske delen av Frp sin politikk. Eller kanskje fordi eg har vekta gale.

Dette syner at VG, sjølv om dei utelet småpartia, neppe har utforma spørsmåla på ein god nok måte og neppe har vekta svara riktig. Eg er freista til å seia at ein like så gjerne kan stola på min valgomat, snikra saman på fritida, som på VG sin valgomat.

Ein bør med andre ord ikkje stola på nokon av dei. Den einaste gode “valgomaten” er å lesa partia sine valprogram for å sjå kvar for eitt ein er mest einig med. Her er MDG sitt.

Innspel og kommentarar på min valgomat er meir enn velkomne, og eg vil gjerne også ha framlegg til spørsmål eg kan stilla som klårare skiljer Frp og Demokratane. Her bør justeringar gjerast, kan det sjå ut som.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Explore posts in the same categories: Politikk

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

11 kommentarer on “Frp-overvekt på VG-valgomat”

 1. Pirkete Sier:

  Jeg har testet flere valgomater og får Frp først på alle,deretter Høyre, Krf, Venstre..og de røde nederst,- men bare med varierende 42-48 % enighet med Frp (jepp, jeg er vrien og vrang og har egne meninger,- derfor får jeg dårlig klaff på alle partiene. Man burde ta det beste fra de ulike og slå sammen til nytt parti) ..Nrk sin derimot, ga meg Venstre først..med 33 % enighet, og Ap som nr2… Jeg antar at dersom man svarer midt på treet der fordi man ikke har tatt et bastant standpunkt i enkelte saker, så gir valgomaten et forunderlig resultat. Nrk sin valgomat fikk dermed stryk av meg, fordi den gir et resultat som er hinsides alle de andre valgomatene.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Pål Jensen Sier:

  Når Frp og Sp. blir overvektet på VGs valgomat, skyldes vel det en overvekt av Frp’ere og Sp-tilhengere blant VGs lesere.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. ARGUS37 Sier:

  Legg merke til at VG’s valgomat ikke spør folk hva de vil stemme!

  Isteden kartlegger den “holdningen i folket” (og hos den enkelte) og sier hva de kanskje burde ha stemt forutsatt at man da har slike holdninger.

  Hva man gjør på valgdagen er likevel en del annerledes, for da betyr det plutselig en del hva familien gjør, hva gode venner/venninner gjør. Mange av oss er lett påvirkelige, usikre (bare se hvordan vi tilsynelatende klamrer oss til en udokumentert religion) og derfor finne vi trygghet i å stemme “mainstream”. Men ikke alle!

  Valgomaten tilsier f.eks. at bare 16% av folket har holdninger som samsvarer med Ap’s program mens i gallup sier over 30% at de akter å stemme Ap (Hvilket illustrerer min påstand)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. Kim Sier:

  Jeg tror jeg vil driste meg til å prøve meg på en forklaring. Jeg tok nettopp testen selv, og landet på omtrentlig 50% på både SV, AP, Venstre og Rødt, med KrF, SP og Høyre et godt stykke bak, og FrP helt nede på 6%. Det er en definitiv mulighet for at FrP-velgerne lander på omtrentlig det motsatte av dette.

  Flere av standpunktene til FrP er så langt fra det de andre partiene (selv Høyre) står for, at kontrasten her blir større enn ellers. Dersom statistikken som føres bare tar hensyn til toppresultatet, og ikke hele svaret, vil da FrP komme langt foran resten. På venstresiden er det kort og greit for mange alternativer som er for like, og Venstre fremstår også som en skiftenøkkel i motoren, da mange gir dem “ja” på sosialliberalistiske spørsmål uten å nødvendigvis si seg enig i markedsliberalismen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. Raffen Sier:

  Jeg er enig med Argus37, men min tolkning er også at denne “holdningen” i folket vil resultere i en dreining imot de partiene som “vinner” på valgomaten. Helt sikkert ikke i den samme grad som valgomaten sier, men den er en svært god retningsviser for hva som kommer til å skje på valgdagen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. Øyvind Strømmen Sier:

  @Raffen, @Argus37, @Pål Jensen:

  VG sin valgomat gjev også overvekt for Senterpartiet. Eit slikt valresultat for Sp ville vera eit brakval av dimensjonar, meir enn dobbel så stor oppslutnad som i meiningsmålingane. Det verkar lite sannsynleg av hovudstadsavisa VG skal ha ei overvekt av lesarar som faktisk stemmer på Senterpartiet, eller for den del deler partiet sin glød for norsk landbruk.

  Også SV får eit høgare resultat enn resultatet i målingar.

  Det låge Ap-resultatet kan tyda på at Ap blir undervekta både i høve Frp, i høve Sp og i høve SV.

  Eg ser elles at jamvel Frp-politikar og bloggar Hanne Blåfjelldal får 50% på Senterpartiet. Det verkar for meg å visa at Senterpartiet vert overvekta. Til gjengjeld får ho berre 66,8% einig med sitt eige parti, og om lag det same for Høgre.

  Meiningsmålingar på spesifikke område tyder heller ikke på at Framstegspartiet manglar mange veljarar som i høve eigne haldningar skulle ha stemt på partiet, og dermed blir avslørt som “eigentlege” Frp-arar her. Tvert om kan det på ein del område sjå ut som Frp-veljarane på ein del område er meir sentrumsorienterte enn partiet (eller jamvel ligg til venstre) – i økonomiske spørsmål. Tilsvarande ser ein jo i Danmark, der mange av Dansk Folkeparti sine veljarar ligg eit godt stykke til venstre i helsepolitikken og i pensjonspolitikken (i Noreg er dette kanskje litt annleis, Høgre lek mykje til Frp).

  At Framstegspartiet blir det største partiet i resultatet for den raude bastionen Høyanger gjev ein klår indikasjon på at noko er ramlande gale, og at det er meir sannsynleg at VG sin valgomat ikkje er særleg god enn at det finst haugevis med skygge-Frp-arar som stemmer på andre parti.

  Ei meir logisk forklaring er valgomatane sitt ibuande problem, nemleg at mange saker – meir og mindre viktige for veljarane – blir vekta ganske likt.

  Når det er sagt vil det overraska meg stort om ikkje Frp får framgang ved valet – også i Høyanger.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 7. Tony Sier:

  En annen forklaring kan være at hva folk BURDE stemme basert på politiske standpunkter avviker fra hva de FAKTISK stemmer. Funksjonen til meningsmålinger og valgomater er vidt forskjellige og at de får tilnærmet samme resultat er ikke gitt.

  Kanskje 30+% faktisk ville vært enige med FRP sitt program hadde de lest det. Kanskje hadde kun rundt 15% hatt AP som favoritt hadde de bladd gjennom blekka deres. At en valgomat avviker fra meningsmålingene betyr ikke nødvendigvis at noen av de er feil. Kun at folk flest, som i så mange andre sammenhenger, ikke baserer handlingene sine på rasjonelle fakta. Som om det skulle være noen overraskelse.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 8. Øyvind Strømmen Sier:

  @Tony:

  Eg deler ikkje di mistru til “folk flest” – eg trur folk flest veit betre enn valgomatane. Det andre du skriv har eg forsåvidt allereie freista svara på i mitt førre svar.

  Når det er sagt hadde det vore ein fordel om valgomatane var betre: til dømes er det ikkje mange spørsmål om fagrørsle, faglege rettar og arbeidslivet. I VG sin valgomat handlar 2 av 34 spørsmål om dette. Kanskje ville fleire spørsmål om slike spørsmål ha vekta meir i retning Arbeidarpartiet. VG-testen spør derimot om Sametinget; noko som nok kan vera eit avgjerande spørsmål i Finnmark, men knappast er det i andre delar av landet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 9. Tony Sier:

  Øyvind:
  Jeg er enig med deg i at valgomatene ikke vil gi et 100% nøyaktig svar på hva den enkelte bør stemme og således kan ikke summen av deltagerenes resultat nødvendigvis brukes for å si egentlig partipreferanse. Som du nevner finnes det mange variabler som ikke sjekkes for; enten pga av kompleksitet eller fordi det ikke er praktisk mulig.

  Det betyr allikevel ikke at folk flest nødvendigvis vet bedre enn valgomatene når de velger parti. Politiske debatter på TV er preget av liten dybde og fokuserer gjerne på smale emner. Annonser i aviser, på reklameplakater og kanskje snart på TV egner seg enda mindre for dybtpløyende kommunikasjon. Allikevel omfavner partiene disse metodene. Sannsynligvis fordi de tror det vil gi resultater.

  Ville vært intressant å se en meningsmåling over hvor mange somfaktisk har lest ett eller flere partiprogram. Utfra egen erfaring vil jeg tro det er en relativt liten minoritet som har tatt seg bryet. Men det ville vært spennede med noen reelle tall.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 10. Valgomaten flyttet | Hjerter i grønt Sier:

  [...] jeg har jobbet med (se her, her , her og her) – og som inkluderer alle landsdekkende partier – er nå flyttet og videreutvikles på nettstedet [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 11. Starlett Sier:

  FLOTT observert!

  VG er også en lettlest avis som tiltrekker seg mange Frp-velgere.

  Oops – var jeg uforskammet nå? ;o)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende


Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00